Natalia Oreiro

Natalia Oreiro: Uruguayan-Argentine singer, actress and fashion designer